Engineering

NOMECS spitst zich toe op mechanica, machines en productie-automatisering.
Wij engineeren uw machines en nemen alle engineeringactiviteiten ter harte:

  • Voorstudies en haalbaarheidsstudies
  • Berekeningen en simulaties
  • (Conceptueel) ontwerp in 3D
  • Detailengineering
  • Het uitwerken van de constructieplannen en het aankoopdossier

We streven ernaar om een nauwe samenwerking met de klant op te zetten, en echt op maat van de klant te werken.
We zijn er dan ook op gericht om ter plaatse, bij de klant te werken. Daarom werken wij op recente, performante PC’s met de meest recente versies van SolidWorks